Adigi_Nhân Viên Content Marketing

Kinh nghiệm làm content ở các lĩnh vực sau: Đào tạo/ báo chí / quảng cáo sản phẩm & dịch vụ / PR sự kiện / Nội dung các hội thảo & workshop và từ 1 năm ở vị trí tương đương