Adigi_HR Phụ trách nhân sự

1. Mô tả công việc  Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp …

Adigi_Nhân Viên Marketing Planner

Lập kế hoạch digital marketing (marketing proposal) sau khi nhận brief từ khách hàng hoặc team account. Trong một số trường hợp, tham gia trình bày proposal cùng team account và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ.

Adigi_Nhân Viên SEO Website

Mô tả công việc 1. Trách nhiệm công việc – Nghiên cứu tài liệu, phân tích yêu cầu và lên kế hoạch triển khai các công việc cần làm; – …