Website là bộ mặt doanh nghiệp của bạn, nơi mà khách hàng có thể biết đến sản phẩm và nhớ đến thương hiệu. Một website được thiết kế độc đáo, tinh tế, khoa học sẽ ảnh hưởng rất lớn quá trình đưa ra quyết định của khách hàng.