Tầm nhìn: Phấn đấu trở thành đối tác kinh doanh làm đẹp và truyền thông của các thương hiệu làm đẹp trên cả nước