Adigi_Nhân Viên Marketing Planner

Lập kế hoạch digital marketing (marketing proposal) sau khi nhận brief từ khách hàng hoặc team account. Trong một số trường hợp, tham gia trình bày proposal cùng team account và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ.