Content Website đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải nội dung cũng như quảng bá thương hiệu, sản phẩm. Nếu nội dung của bạn hấp dẫn, người tiêu dùng sẽ nán lại tìm hiểu. Nếu không nội dung của bạn sẽ biến mất vào lỗ đen của không gian ảo.Xem thêm